ข่าว / กิจกรรม > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

มหาลัยเปิดด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม

แนะนำมหาลัยเปิดด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Design for the Environment Programme)

                ปัจจุบันมีการเรียนการสอนที่ใช้อินเตอร์เน็ต (E-learning) เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีมากมาย  ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที ทุกเวลาได้อย่างสะดวกรวดเร็วและยังช่วยลดภาระการเดินทางของทั้งผู้เรียนและผู้สอนได้อย่างมากอีกด้วย  มหาลัยเปิดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษชื่อ  The Open University  ได้เปิดสอนด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมผ่าน E-Learning ผู้เข้าเรียนเพียงแค่มีอายุมากกว่า 18 ปี ก็สามารถเข้าเรียนได้ ปัจจุบันมหาลัยเปิดแห่งนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรีประมาณ 150,000 คน และสูงกว่า ป.ตรี ประมาณ 30,000 คน นอกจากนี้ยังมีคนพิการอีกประมาณ 10,000 คน สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่ใช้มีมากมายเช่น

§                     printed course materials,

§                     set books,

§                     audio cassettes,

§                     video cassettes,

§                     TV programmes,

§                     cd-rom/software,

§                     web site,

§                     home experiment kit.

                การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของ design group ซึ่งเป็นสถาบันที่เกิดจากการรวมตัวของหน่วยงานด้านการออกแบบ การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัสดุ สถาบันนี้มีการจัดอบรมที่หลากหลายเช่น product and information design , engineering design, design for manufacture, architecture, transport, town planning เป็นต้น สำหรับหลักสูตรด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่แนะนำได้แก่

1. Working with our Environment: Technology for a Sustainable Future

                เป็นหลักสูตรที่พิจารณาบทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตสำหรับประชากรในประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศที่กำลังพัฒนา

 

2. Design and Designing

                หลักสูตรนี้จะแนะนำผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติของการออกแบบระดับนานาชาติ โดยผู้บรรยายหรือผู้สอนจะมาจากหลายๆแขนงเช่น product design, engineering design, architecture, and communication design นอกจากนี้เนื้อหายังครอบคลุมถึง วิธีการออกแบบ การออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ วัสดุใหม่ การออกแบบเพื่อความยั่งยืน การออกแบบสำหรับการผลิต

 

3. Innovation: Designing for a Sustainable Future

                หลักสูตรนี้จะอธิบายวิธีการที่ผู้ออกแบบ ผู้วางนโยบาย และผู้ผลิตเทคโนโลยี ใช้สร้างและพัฒนาการออกแบบใหม่ และยังรวมถึงการออกแบบและประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมด้วย หัวใจของหลักสูตรนี้อยู่ที่การทำโปรเจ็คการออกแบบร่วมกันเป็นกลุ่มหรือแต่ละบุคคล

                นอกจากนี้ยังมีการทำงานวิจัยหลักๆอีก 3 ด้าน ได้แก่

1. Products and Process
2. Sustainable Design
3. Complexity Science and Design

                สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://design.open.ac.uk/index.htm

http://www.open.ac.uk/

วันที่โพสต์ 24/09/2008
ข่าว / กิจกรรม > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
การสัมมนาเผยแพร่เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/01/2013
"องค์ความรู้จากงานรับฟังข้อคิดเห็นและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขึ้นทะเบียนฉลากรักษ์โลก" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 03/09/2012
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EngView Package Designer Suite Version 5 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/06/2012
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน วันที่ 18 มิถุนายน 2555 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานสากล สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/06/2012
โครงการพัฒนาที่ปรึกษาและผลิตภัณฑ์ให้ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2012
งานเปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์เพื่อหาผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานสากล สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2012
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EngView Package Designer Suite Version 5 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 07/06/2012
งานเปิดตัวและเผยแพร่ซอร์ฟแวร์ประเมินความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/02/2012
เรียนเชิญอบรมหัวข้อ "เทคโนโลยีช่วยเพื่อการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 25/01/2012
Eco Product ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 09/09/2011
การเตรียมความพร้อม สู่ตลาดสินค้าสีเขียว ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 09/09/2011
การอบรมหลักสูตรการออกแบบเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดญี่ปุ่น ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/05/2011
แนวทางการจัดทำรูปแบบข้อมูลเพื่อเผยแพร่สมถรรนะด้านสิ่งแวดล้อม Self-Claim Environmental Labeling ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/04/2011
สัมมนา"การพัฒนาสายโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สู่ตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียว" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 16/03/2011
แถลงข่าว งานประชุม Creative Green Forum ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 04/02/2011
กระทรวงอุตสาหกรรม เกาะติดสถานการณ์ EU แนะผู้ประกอบการเตรียมรับมือมาตรการ REACH ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 01/11/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 27/10/2010
ข่าว สศอ."อก.ยกเครื่องการผลิต ชูสินค้ารักษ์โลกบุกอียู" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 05/07/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/05/2010
ประชาสัมพันธ์ โครงการ EU Whait paper ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 30/03/2010
ประชาสัมพันธ์โครงการ “เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 30/03/2010
งานสัมมนาและพิธีลงนามสัญญาการใช้ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และพิธีลงนามรับรองฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (National LCI Database) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/12/2009
Download เอกสารทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 2552 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 21/08/2009
MTEC_FORUM ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 19/08/2009
International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009 (ICGSI 2009) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 26/05/2009
ประกาศผลการคัดเลือกทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ TGIST plus XCEP ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/05/2009
เชิญร่วมงานประชุมวิชาการประปีสวทช. 2552 (NAC 2009) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/02/2009
Download เอกสาร งานสัมมนาพิเศษเรื่องEco-label/Carbon Footprint: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/02/2009
สัมมนาเปิดโครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป” ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 19/01/2009
เอกสารประกอบการอบรม LCA & EcoDesign ม.นเรศวร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 20/11/2008
“Waste Innovation and Solution: 2008 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 05/11/2008
“The Training Program on Industry and Environmental Protection for ASEAN with Special Focus on Life Cycle Assessment (LCA) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 03/10/2008
ประชุมสัมมนานำเสนอผลสำเร็จโครงการ“การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตสี” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/09/2008
สนช. เปิดตัว “EcoInnovAsia 2008” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/08/2008
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/08/2008
Thai Eco Market .com โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 20/03/2008
ฉลากสิ่งแวดล้อม EU ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 25/07/2007Copyright © 2007 Thai Green Design Network
Disclaimers