เปิดให้ Download ไฟล์นำเสนอแล้วครับ!!!


กิจกรรมสมองไหลกลับ กลุ่มงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ร่วมกับ สมาคมนักวิชาชีพไทยในประเทศญี่ปุ่น (ATPIJ)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ

MONOZUKURI

จาก idea สู่ผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศ

  และ

 e-F@ctory โซลูชั่นสำหรับยุค Industry 4.0

ศ.ดร.วิชัย แซ่เช่า

 Monozukuri เป็นคำภาษาญี่ปุ่นหมายถึง การผลิตสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่น (Made in Japan) ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศถึงคุณภาพและความประณีต แนวความคิดนี้จะนำมาปรับใช้กับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของไทยได้อย่างไร

 

 ดร.ชัยสิทธิ์ กำธรกิตตุกุล

e-F@ctory พัฒนาขึ้นโดยบริษัท มิตซูบิชิ อีเลคทริค เป็นการผสานระหว่าง Factory Automation และ IT โดยมุ่งเน้นการเชื่อมต่อของข้อมูลแบบ Real-time ในทุกระดับ เพื่อเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ Industry 4.0 รูปแบบนี้จะเหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมยุคใหม่ของไทยหรือไม่


วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.45 – 12.00 น
ห้องประชุม 110 (Theater) ชั้น 1อาคารสำนักงานกลาง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่ง

****การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับอีเมล์แจ้งยืนยันการลงทะเบียน*****

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสรศักดิ์ รัตนโชตินันท์ โทรศัพท์ 0-2117-6929


Download โปสเตอร์

Download บทคัดย่อ
- MONOZUKURI จาก idea สู่ผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศ

- e-F@ctory โซลูชั่นสำหรับยุค Industry 4.0

***Download เอกสารการบรรยาย****

- MONOZUKURI จาก idea สู่ผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศ (31 MB)
- e-F@ctory โซลูชั่นสำหรับยุค Industry 4.0
(6.2 MB)

 
Copyright 2009